Sjekk din egen betalingsevne før du tar opp lån

Når man snakker om nedbetaling og behandling av lån, så vil man gjerne se nærmere på en kundes betalingsevne- og vilje. Disse to skiller seg vesentlig ut, da førstnevnte tar for seg den faktiske «evnen» du har til å ta opp lån. Det betyr mer eller mindre hvor høy inntekt du har og hvor mye gjeld du har fra før av, som avgjør hvor stor evne du har til å betale ned lånet du søker om. Viljen på en annen side kan være helt uavhengig av evnen, og begge bør vurderes når du skal ta opp lån.

Hva er betalingsevne?

Betalingsevne er rett og slett et regnestykke som sier hvor stort lån du kan ta opp, og til hvilken nedbetalingstid. Det er egentlig et ganske enkelt regnestykke som ikke nødvendigvis har noen fasit, og bankene kan regne ulikt på dette. Man begynner med inntekten til søkeren (deg), og trekker fra faste utgifter som husleie, strøm, eventuelt andre lån og så videre. Da sitter man igjen med en sum som du har til forbruk i måneden, og det er denne som er betalingsevnen din. Har du høy inntekt vil du ha mye å rutte med, som betyr at du har større evne til å betjene lånet du søker om. Verre er det egentlig ikke!

Hvordan sjekke betalingsevnen

Det eneste som kreves for å finne ut hvor sterk betalingsevne man har, er litt økonomiske kunnskaper og en kalkulator. Når du har regnet på hvor mye faste utgifter du har fra før av, så vil du enkelt kunne se om du klarer å behandle det lånet du søker om. La oss si at lånet du ønsker deg koster deg 1400 kroner i måneden. Har du 15 000 kroner til overs når de faste utgiftene er betalt, så har du god betalingsevne og gode forutsetninger for å betale ned lånet du skal søke om.

Har du derimot kun 5000 kroner igjen etter at husleien og øvrige utgifter er betalt, så sier det seg selv at det er en dårlig idé å ta opp dette lånet. Betalingsevnen er dårlig, og du vil ha lite penger igjen til annet forbruk som mat og nødvendige innkjøp til husholdningen. Og det er slettes ikke sikkert at banken vet om alle de faste utgiftene dine, slik at de vurderer betalingsevnen din til å være høyere enn hva den faktisk er. Og det er da utfordringene begynner – for du har lurt både deg selv og banken din.

Betalingsviljen spiller sjeldent en rolle for forbrukslån

Når man snakker om boliglån og andre typer lån der man gjerne kommuniserer med en rådgiver i banken, så kan betalingsviljen også spille en rolle. Denne er mer variabel og går mest på deg som person, og hvordan du velger å bruke pengene dine. En person med god betalingsvilje prioriterer alltid gjelden sin, har aldri fått betalingsanmerkninger og drar ikke på byen når det ligger en bunke med regninger hjemme og forfaller. Samtidig har han god evne til å spare, og har gjerne litt penger på konto til hardere tider.

Kjenner du deg igjen i dette, så kan man legge dette frem for banken når man søker boliglån eller lignende for å styrke søknaden din. Banken vil også kunne se på historikken din for å se om dette stemmer. Men når man søker om et lån uten sikkerhet, så er det stort sett datamaskiner som vurderer søknaden din. Følgelig er ikke betalingsviljen noe som blir tatt høyde for, og det er i stor grad din egen betalingsevne du må belage deg på her. Er den ikke god nok, så blir det neppe noe lån på deg.

Share